هفته پنجم و ششم رقابت‌های «میعادکاپ» بندرعباس در حالی پیگیری شد که تیم فوتبال زیر ۱۰ سال کانون مهرعظام در هر دو مسابقه به تساوی رضایت داد.

هفته سوم و چهارم رقابت‌های «میعادکاپ» بندرعباس در حالی پیگیری شد که تیم فوتبال زیر ۱۰ سال کانون مهرعظام این شهر،” دو شکست را پذیرا شد.

تیم فوتبال زیر 10 سال کانون مهرعظام بندرعباس، رقابت‌های “میعادکاپ” را با دو پیروزی ارزشمند آغاز کرد.

فوتبالیست‌های نونهال و نوجوان کانون بندرعباس، در هوای بهاری این روزهای جنوب کشور، شرایط مساعدتری برای تمرین دارند.