رییس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه مهرعظام طی سفر دو روزه به بیرجند از فعالیت‌ها و امکانات کانون مهرعظام این شهر بازدید کردند.

هفته هشتم لیگ فوتبال پایه خراسان جنوبی با شش پیروزی برای کانون مهرعظام بیرجند پیگیری شد.

هفته هفتم لیگ فوتبال پایه خراسان جنوبی در حالی برگزار شد که کانون مهرعظام بیرجند صاحب سه پیروزی شد.

هفته ششم اولین دوره مسابقات فوتبال پایه لیگ استان خراسان جنوبی در حالی پیگیری شد که کانون بیرجند باشگاه مهرعظام در این هفته 9 پیروزی را به دست آورد.