اخبار سنندجی ها اعضای تازه وارد خانواده مهرعظام 80 کودک و نوجوان سنندجی فعالیت خود را در کانون مهرعظام کردستان آغاز کردند. به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام، با توجه به پیگیری های صورت گرفته و با رفع موانع موجود در ارتباط با تعیین محل مناسب برای تمرین، فعالیت 80 کودک و نوجوان اهل سنندج در رشته فوتبال آغاز شده است. به گفته کیوان تیشه گران، مسوول کانون سنندج بعد از انجام مقدمات مورد نیاز، 80 نفر از کودکان و نوجوانان این شهر زیر نظر چهار مربی که از بهترین های استان کردستان هستند، تمرینات شان را شروع