اولین مرحله از اردوی تیم ملی فوتسال دختران در حالی برگزار شد که نگار یعقوبی از تیم مهرعظام هم در این اردو حضور داشت؛ بازیکنی که تجربه تمرین کنار ستاره‌های تیم ملی را برای خود فرصت مناسبی می‌داند.

سرمربی تیم ملی فوتبال اسامی 22 بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد که نام نگار یعقوبی از تیم فوتسال مهرعظام در بین دعوت شده‌ها دیده می‌شود.