کانون زاهدان باشگاه مهرعظام یک دوره مسابقه فوتسال دوستانه را در رده سنی نوجوانان برگزار کرد.

دومین دوره مسابقات فوتسال جام عظام در بخش بانوان با قهرمانی تیم رادمان یدک به پایان رسید.

دومین دوره مسابقات فوتسال جام عظام در بخش بانوان از فردا با حضور چهار تیم آغاز می‌شود.

بنیان گذار گروه عظام، دومین دوره جام فوتسال عظام را از لحاظ معیارهای اخلاقی و رفتاری، بهتر از دوره نخست ارزیابی کرد.

دومین دوره جام فوتسال عظام در بخش مردان با قهرمانی تیم پیستون ایران به پایان رسید.

مرحله مقدماتی دومین دوره جام فوتسال عظام با معرفی هشت تیم برتر به پایان رسید.

دومین دوره جام فوتسال عظام در بخش مردان از فردا (چهارشنبه) با حضور 12 تیم آغاز می‌شود.