کانون شاهرود باشگاه مهرعظام اگرچه جزو کانون‌های تازه وارد به حساب می‌آید، اما منظم و پرانگیزه کارش را دنبال می‌کند.

کانون مهرعظام شاهرود که از اعضای تازه وارد باشگاه به حساب می‌آید، تنها سه ماه پس از آغاز تاسیس، با جذب بیش از 200 ورزشکار در سه رشته فوتبال، فوتسال و دوومیدانی فعالیت می‌کند.

سرمربی سابق تیم‌های پاس و استقلال، میهمان ویژه تمرین فوتبالیست‌های کانون شاهرود بود.