تیم فوتسال نونهالان مهرعظام زنجان در مسابقه دوستانه مقابل تیم علم وادب به پیروزی پر گل دست پیدا کرد.

پسران نوجوان کانون مهرعظام زنجان در دو دیدار دوستانه با تیم‌های “ترکان” و “علم و ادب” به پیروزی رسیدند.

کانون زنجان باشگاه مهرعظام که چند ماهی از آغاز فعالیت آن می‌گذرد، با حضور بانی باشگاه مهرعظام به طور رسمی افتتاح شد.