کانون مهرعظام بجنورد در مسابقات فوتسال «جام فجر» 88 بازی را بین دختران و پسران برگزار کرد.