پسران مهرعظام اسلامشهر در مسابقات فوتسال مدارس شهرستان‌های استان تهران به عنوان قهرمانی رسیدند.

دختران مهرعظام اسلامشهر در مسابقات فوتسال منطقه پنج استان تهران به عنوان قهرمانی رسیدند.

مدیران باشگاه مهرعظام 15 اسفند به مناسبت روز درختکاری با حضور در کانون مهرعظام اسلامشهر به همراه اعضای این کانون چند اصله نهال کاشتند.

هفته پایانی مسابقات فوتسال دختران شمال‌غرب استان تهران در حالی برگزار شد که مهرعظام اسلامشهر با برتری در آخرین مسابقه عنوان قهرمانی را دست آورد.

هفته سوم و چهارم مسابقات فوتسال دختران شمال‌غرب استان تهران در حالی برگزار شد که مهرعظام اسلامشهر یک برد و یک باخت را به دست آورد.

هفته دوم مسابقات فوتسال دختران شمال‌غرب استان تهران در حالی برگزار شد که دختران مهرعظام اسلامشهر یک برد پرگل را در این رقابت‌ها هم به دست آوردند.

مسابقات فوتسال دختران جام فجر اسلامشهر با نایب قهرمانی دختران نونهال مهرعظام به پایان رسید.

لیگ برتر فوتسال بانوان استان تهران در حالی آغاز شد که تیم مهرعظام در اولین مسابقه خود به پیروزی دست پیدا کرد.

جشنواره فوتسال دختران اسلامشهر که با حضور پنج تیم برگزار شد، با نایب قهرمانی مهرعظام به پایان رسید.

هفته اول مسابقات فوتسال دختران شمال‌غرب استان تهران با برتری دختران کانون مهرعظام اسلامشهر همراه شد.