هفته یازدهم لیگ فوتبال پایه خراسان جنوبی با برگزاری ۳۳ مسابقه در رده‌های سنی مختلف پیگیری شد که کانون مهرعظام در این رقابت‌ها صاحب هشت پیروزی ارزشمند شد.

هفته دهم لیگ فوتبال پایه خراسان جنوبی برای بچه‌های مهرعظام، اتفاق های خوبی را در پی داشت. بازیکنان کانون بیرجند در این هفته ۱۱ مسابقه برگزار کردند و صاحب هشت پیروزی شدند.

هفته نهم لیگ فوتبال پایه خراسان جنوبی با برگزاری 33 مسابقه در رده‌های سنی مختلف پیگیری شد که کانون مهرعظام در این رقابت‌ها صاحب چهار برد شد.