تیم مهرعظام تبریز به عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال نوجوانان آذربایجان شرقی دست پیدا کرد.