کانون مهرعظام رشت برای انتخاب تیم منتخب خود در دو رده سنی رقابتی را بین اعضای این کانون شکل داده است تا در پایان این دوره از مسابقه‌ها بهترین ها را انتخاب کند.