رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جوانان باشگاه‌های کشور با حضور ورزشکاران باشگاه مهرعظام برگزار شد.

رقابت‌های دو و میدانی نوجوانان قهرمانی کشور در حالی در ماده پرتاب چکش به پایان رسید که هر سه سکوی اول تا سوم به ورزشکاران مهرعظام ارومیه رسید.