مربی بیرجندی باشگاه مهرعظام که در جشنواره دوم به عنوان مربی اخلاق انتخاب شد، معتقد است بچه‌ها باید یاد بگیرند که اگر می‌خواهند فوتبالیست خوبی باشند، ابتدا باید انسان خوبی هم باشند