مهرعظام قزوین که با سه تیم در مسابقات فوتسال جام فجر شرکت کرده بود، با یک عنوان قهرمانی و یک عنوان نایب قهرمانی به کارش در این مسابقات پایان داد.