تیم‌ ملی فوتبال دختران نونهال ایران با درخشش دو عضو باشگاه مهرعظام، قهرمان تورنمنت کافا شد.