با برگزاری مراسم قرعه کشی جام فوتسال عظام در بخش بانوان، تیم های شرکت کننده در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال دومین دوره جشنواره مهرعظام با حضور نمایندگان 17 کانون حاضر در مسابقات پسران برگزار شد.

قرعه کشی سوپرلیگ فوتسال بانوان 14 تیر برگزار می شود. رقابت هایی که قرار است تیم مهرعظام برای نخستین بار حضور در آن را تجربه کند.