سومین گردهمایی سالانه مدیران باشگاه مهرعظام با حضور مدیران گروه عظام و همچنین 24 کانون این باشگاه برگزار شد.