رئیس هیئت مدیره باشگاه مهرعظام در گفت و گو با روزنامه ایران ورزشی، حضور دو ساله اش در این باشگاه را ارزشمندتر از سابقه 40 ساله اش در مدیریت ورزشی می داند.