علی کفاشیان در گفت و گو با رادیو ورزش، به تشریح فعالیت‌های باشگاه مهرعظام و عضویت 18 هزار ورزشکار دختر و پسر در 24 کانون این باشگاه پرداخت.

رئیس هیئت مدیره باشگاه مهرعظام در گفت و گو با روزنامه ایران ورزشی، حضور دو ساله اش در این باشگاه را ارزشمندتر از سابقه 40 ساله اش در مدیریت ورزشی می داند.