در روز صعود تیم نوجوانان ایران ( که سه بازیکن مهر عظام را در ترکیب دارد) به مرحله حذفی رقابت های قهرمانی آسیا، پرنیا رحمانی هم گل زد و هم پاس گل داد.