مائده نجفی نگار قربانی مهرعظام

نگار یعقوبی و مائده نجفی، دو بازیکن تیم فوتسال مهرعظام به تیم ملی بانوان دعوت شدند.