رییس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه مهرعظام با حضور در اسلامشهر از نحوه فعالیت و امکانات کانون مهرعظام در این شهر بازدید کردند.

مائده نجفی نگار قربانی مهرعظام

نگار یعقوبی و مائده نجفی، دو بازیکن تیم فوتسال مهرعظام به تیم ملی بانوان دعوت شدند.