مراسم افتتاحیه دومین جشنواره باشگاه فرهنگی ورزشی مهرعظام در بخش پسران، با حضور کامران قاسمپور قهرمان کشتی جهان و همینطور مدیران باشگاه مهرعظام برگزار شد.