در مرحله نیمه نهایی دومین جشنواره باشگاه مهرعظام، خرمشهر و تبریز با غلبه بر کردستان و زاهدان، راهی دیدار پایانی شدند.

در مرحله یک چهارم نهایی دومین جشنواره باشگاه مهرعظام در بخش پسران، چهار بازی برگزار شد که در پایان تیم‌های تبریز، خرمشهر، کردستان و زاهدان راهی نیمه نهایی شدند.