کانون تبریز باشگاه مهرعظام با دو تیم در مسابقات یادواره 10 هزار شهید آذربایجان شرقی شرکت کرده است.