نشست خبری باشگاه مهرعظام در آستانه برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی این باشگاه در نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو برگزار شد.