عباس ایروانی، بنیانگذار گروه عظام صبح روز جمعه با سفر به کاشان، در تمرینات کانون مهرعظام این شهر حاضر شد.

دختران کانون مهرعظام کاشان تمرینات خود را در فوتسال پیگیری می‌کنند و شروع مدارس باعث نشده در تمرینات آنها خللی ایجاد شود. 

کانون کاشان باشگاه مهرعظام به مناسبت روز دانش آموز مسابقات فوتبال وفوتسال برگزار کرد.