کانون بیرجند باشگاه مهرعظام از تابستان 1401 فعالیت خود را آغاز کرده و با جذب بیش از 1300 نفر در رشته های فوتبال، فوتسال، دو و میدانی، ژیمناستیک و شنا فعالیت می کند.