مسابقات دوومیدانی لیگ منطقه‌ 6 کشور با درخشش ورزشکاران مهرعظام بم به پایان رسید.