مسابقات لیگ فوتبال زیر 14 سال استان قم با چهارمین برد کانون قم باشگاه مهرعظام همراه شد.

تیم فوتبال زیر 14 سال کانون قم در دومین هفته لیگ این استان به دومین برد پیاپی خود دست پیدا کرد.

مسابقات فوتبال زیر 14 سال استان قم با برتری کانون قم باشگاه مهرعظام آغاز شد.