باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام

آخرین مطلب:

مدیران باشگاه فرهنگی ورزشی مهرعظام با سفر به زاهدان از کانون مهرعظام در این شهر بازدید و با مدیران سیاسی و ورزشی استان سیستان و بلوچستان نشست‌هایی را برگزار کردند.