کانون زاهدان از ابتدای سال 1401 به خانواده مهرعظام اضافه شده و حالا بالغ بر 1000 عضو دارد. زاهدانی ها از ابتدا در هر پنج رشته تحت پوشش باشگاه فعال شده اند و حالا هم با گسترش فعالیت ها، چراغ ورزش را در این استان محروم روشن نگه داشته اند.

مسابقات فوتبال چهارجانبه مهرعظامی ها، با قهرمانی پسران شیراز در شهرستان بم به پایان رسید.