پسران فوتبالیست کانون مهرعظام رباط کریم مسابقه دوستانه‌ای به مناسبت روز فوتبال پایه برگزار کردند.

فوتبالیست‌های نونهال دو کانون مهرعظام اسلامشهر و رباط کریم یک دیدار دوستانه با هم برگزار کردند؛ مسابقه‌ای که با پیروزی پسران اسلامشهر به اتمام رسید.

علی کفاشیان با حضور در کانون‌های اسلامشهر و رباط کریم از تمرینات اعضای این دو کانون بازدید کرد.