جشنواره استعدادیابی دختران فوتبالیست استان کرمان با حضور شش تیم از جمله مهرعظام برگزار شد.

مسابقات فوتبال زیر 14 سال استان کرمان در حالی به پایان رسید که کانون بم باشگاه مهرعظام با غلبه بر حریفان روی سکوی قهرمانی ایستاد.

مسابقات فوتبال چهارجانبه مهرعظامی ها، با قهرمانی پسران شیراز در شهرستان بم به پایان رسید.