تیم مهرعظام “الف” کانون تبریز به عنوان قهرمانی مسابقات مینی فوتبال دختران استان آذربایجان شرقی دست پیدا کرد.

تیم فوتبال دختران کانون تبریز با همین هیات ورزش‌های همگانی در مسابقات مینی فوتبال شرکت می‌کند.