در پایان روز نخست جشنواره دختران، تیم‌های بم، بیرجند، شیراز و کردستان به دومین برد خود دست پیدا کردند.