نایب قهرمان المپیک لندن با حضور در جمع مهرعظامی‌های ارومیه، از مسیر رسیدن به موفقیت برای آن‌ها صحبت کرد.