دومین جشنواره باشگاه فرهنگی ورزشی مهرعظام، عصر امروز 31 مرداد با حضور ناهید کیانی قهرمان تکواندوی دنیا و مدیران باشگاه افتتاح شد.