کانون قم یکی آخرین کانون‌هایی است که به خانواده بزرگ مهرعظام اضافه شده و اکنون با جذب 170 ورزشکار دختر و پسر، در دو رشته فوتبال و فوتسال فعالیت می‌کند.