کانون مهرعظام شاهرود به عنوان تنها کانون این باشگاه در استان سمنان، با جذب 300 دختر و پسر در سه رشته فوتبال، فوتسال و دوومیدانی فعالیت می‌کند.