دختران فوتسالیست کانون مهرعظام زاهدان به مناسبت روز معلم یک مسابقه دوستانه را با تیم کویر زاهدان برگزار کردند.