تیم فوتبال دختران کانون تبریز با همین هیات ورزش‌های همگانی در مسابقات مینی فوتبال شرکت می‌کند.