تیم فوتبال پسران مهرعظام بندرعباس با برتری در آخرین مسابقه خود به عنوان سومی رقابت‌های میعادکاپ دست پیدا کرد.