دختران کانون مهرعظام اسلامشهر با درخشش در مسابقات فوتسال مناطق استان تهران، برای حضور در رقابت‌های  کشوری انتخاب شدند.

دختران مهرعظام اسلامشهر در مسابقات فوتسال منطقه پنج استان تهران به عنوان قهرمانی رسیدند.

هفته اول مسابقات فوتسال دختران شمال‌غرب استان تهران با برتری دختران کانون مهرعظام اسلامشهر همراه شد.