هفته اول مسابقات فوتسال دختران شمال‌غرب استان تهران با برتری دختران کانون مهرعظام اسلامشهر همراه شد.