هفته پنجم لیگ فوتسال نوجوانان آذربایجان شرقی با چهارمین برد تیم کانون تبریز باشگاه مهرعظام و صدرنشینی این تیم همراه شد.