دختران فوتسالیست کانون مهرعظام زاهدان مسابقه‌ دوستانه‌ای به مناسبت دهه کرامت برگزار کردند.