تیم زیر 11 سال مهرعظام به مقام نایب قهرمانی مسابقات شهرستان های استان تهران رسید.