مسابقات دوومیدانی پسران کانون مهرعظام بیرجند با حضور 80 شرکت کننده برگزار شد که در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.