نازنین فاطمه عیدیان، دختر ملی‌‌پوش دوومیدانی ایران که سال گذشته با حضور در باشگاه مهرعظام از سوی مدیران باشگاه مورد تقدیر قرار گرفت، در مسابقات قهرمانی آسیا هم رکورد شکست، هم مدال طلا را به دست آورد.